Steffen Falgreen Larsen

PhD thesis – Steffen Falgreen Larsen, 14 March 2014
On Friday 14 March 2014, MSc Steffen Falgreen Larsen, Department of Haematology, defended his PhD thesis with the title: ”Statistical Methods for Tracing the Molecular Origin of Treatment Resistance in Diffuse Large B-Cell Lymphoma”.

 

Fredag den 14. marts 2014, kl. 13.00, forsvarer cand.scient. Steffen Falgreen Larsen, Hæmatologisk Afdeling, sin ph.d. afhandling med titlen ”Statistical Methods for Tracing the Molecular Origin of Treatment Resistance in Diffuse Large B-Cell Lymphoma”. Forsvaret er offentligt og alle interesserede er velkomne.

Patienter, der lider af kræftformen diffust storcellet B-cellelymfom (DSB), behandles primært med kemoterapi. For mange patienter er den traditionelle behandling tilstrækkelig til at bekæmpe sygdommen, mens andre patienter ikke opnår den ønskede effekt og ender med at dø af resistent sygdom. Undersøgelser af gen-ekspressionsprofiler (GEP) i DSB har afdækket biologiske variationer, der afspejler den cellulære oprindelse af tumoren. Variationerne er af prognostisk betydning, hvilket viser, at en biologisk heterogen sygdom behandles på samme vis. Projektet har undersøgt muligheden for at anvende humane kræft-cellelinjer som et modelsystem til udvikling af gensignaturer, der kan forudsige, hvorvidt en patient er følsom over for en bestemt kemoterapi. I løbet af projektet er der etableret en ny og mere effektiv statistisk metode til evaluering af effekten af kemoterapi på cellelinjer. Denne metode er sammen med genekspressions-profilering blevet benyttet til at etablere gensignaturer, der estimerer sandsynligheden for at den enkelte patient er følsom over for en bestemt kemoterapi. Gensignaturerne er efterfølgende blevet valideret i en uafhængig klinisk kohorte samt benyttet til at afdække om den cellulære oprindelse har betydning for følsomheden over for specifikke kemoterapeutika på baggrund af gensignaturen. Steffen arbejder nu videre som postdoc med at validere fundene i samarbejde med Hæmatologisk Afdelings molekylærbiologer og klinikere.
Bedømmerne:

  • Associate Professor Jakob Skou Pedersen (chairman) Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus University Hospital
  • Professor Yudi Pawitan, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institute, Stockholm
  • Associate Professor Christian Ritz, Department of Nutritoin, Exercise and Sports, University of Copenhagen

Vejleder:

  • Professor Martin Bøgsted, Klinisk Institut og Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Tid:

  • Den 14. marts 2014, kl. 13.00

 

Sted:

  • Auditoriet i Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, Aalborg Universitetshospital, med efterfølgende reception i kantinen.