Sara Correia Marques

PhD thesis – Sara Correia Marques, 27 November 2015
On Friday 27 November 2015 MPharm Sara Correia Marques, Department of Haematology, defended her PhD thesis with the title: ”Doxorubicin response in diffuse large B-cell lymphoma”
Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health viser, at særlige microRNAer, små RNA molekyler, påvirker behandlingsresponset, og at de har potentiale til at blive vigtige prognostiske biomarkører i diffust storcellet B-celle lymfom (DSBCL). DSBCL er den mest hyppige type af alle non-Hodgkin lymfomer, og førstelinje-behandling af alle DSBCL patienter er typisk en kombination af rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednisolon (R-CHOP).

 

Mere end halvdelen af patienterne får tilbagefald, og 30-40% dør af tilbagefald eller refraktær sygdom. Behandlingssvigt sker hoved-sageligt på grund af behandlingsresistens, som kan være iboende eller erhvervet i løbet af sygdomsbehandlingen.

 

Ph.d.-projektet viser, at miR-34a er højere udtrykt på diagnosetidspunktet hos DSBCL patienter klassificeret som doxorubicin-følsomme, og at der er signifikant prog-nostisk sammenhæng mellem opreguleret miR-34a udtryk og forbedret total overlevelse hos patienter behandlet med R-CHOP regimet.

 

Desuden har Sara Correia Marques vist, at doxorubicin inducerer ændringer i udtrykket af adskillige gener og signalveje afhængigt af eksponeringstid, iboende evne til respons og koncentration.

Bedømmere:

  • Associate Professor Charlotte Guldborg Nyvold, MSc, ph.d., Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
  • Professor Dan Grandér, MD, ph.d., Department of Oncology-Pathology, Karolinska hospital and Institute, Stockholm, Sweden
  • Professor Per Guldberg, MSc, ph.d. Kost, gener og miljø gruppe, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København, Danmark

Vejleder:

  • Professor MSO Karen Dybkær, Klinisk Institut og Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg, Danmark

Tid:

  • Den 27. november 2015, kl. 13.00

 

Sted:

  • Festsalen, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Receptionen afholdes i kantinen i Forskningens Hus.