Kaspar René Nielsen

PhD thesis – Kaspar René Nielsen, 14 December 2015
On Monday 14 December 2015 physician Kaspar René Nielsen, Department of Clinical Immunology, defended his PhD thesis with the title: ”A study of inflammatory cytokine gene polymorphisms in B-cell diseases”

 

Kaspar René Nielsens afhandling består af fire studier, som undersøger single nucleotide polymorphisms, (SNP’s) i gener for inflammatoriske cytokiner og deres patogenetiske betydning ved rheumatoid artritis (RA), myelomatose (MM) og Bcelle non-Hodgkin’s lymfom (B-NHL).

I det første studie påviste Kaspar René Nielsen en funktionel SNP i CHI3L1 genet, der koder for det pro-inflammatoriske protein YKL-40. Der blev målt serumniveauer af YKL-40, som blev fundet stærkt associeret til CHI3L1 -131C/G (rs4950928) i RA (p=2.4e-08) og i kontroller (p<2.2e-16).

I det andet studie udvalgte forskergruppen i alt tretten funktionelle SNP’s. De genotypede 348 MM patienter og 355 kontroller og fandt en association mellem TNFA -238A (rs361525) og
nedsat sygdomsrisiko (OR=0.51 (0.29-0.86)). Forskerne etablerede en model til at studere
gen-gen interaktioner og kunne vise en mulig sammenhæng mellem prognose og
interaktion mellem IL6 og IL10 samt TNFA og IL4 genotyper.

I det tredje studie genotypede Kaspar René Nielsen og hans gruppe 355 B-NHL patienter og
307 kontroller for 50 SNPs. De bekræftede tidligere påviste sammenhænge mellem såvel
sygdomsrisiko og overlevelse og antydede en ny sammenhæng mellem CHI3L1 (rs4950928) og follikulært lymfom (HRCG = 2.04 (1.17-3.54)). Gen-gen interaktionsanalyse viste en mulig kombineret effekt af gener af betydning for IL-4 og IL-10 og disse interaktioner blev efterfølgende undersøgt på genekspressions niveau.

Baseret på det komplekse billede, der blev observerede i studierne og den litteratur, der
sideløbende er publiceret, foretog forskergruppen en litteraturgennemgang, som ligger til
grund for det fjerde studie.

Målet med ph.d.-studiet var at erhverve ny biologisk viden om B-celle sygdommene, og
forskerne arbejder allerede nu med modeller for såvel in vitro og in vivo funktionelle
aspekter af disse genetiske variationer. Perspektivet er, at denne viden kan anvendes til at
designe ny prognostiske systemer samt til at skræddersy behandlingen for den enkelte
patient og dermed opnå egentlig ”personalized medicine”.
Bedømmere:

 • Michael B. Petersen (chairman), Professor, MD, PhD, DMSc
  Department of Clinical Genetics, Aalborg University Hospital
 • Marianne Hokland, Professor, MD, DMSc,
  Department of Biomedicine, Aarhus University
 • Markus Hansson, Associate Professor, MD, PhD, Senior Consultant
  Department of Hematology, Lund University Hospital

 

Vejledere:

 •  Hans Erik Johnsen, Professor, DMSc
  Department of Hematology, Aalborg University Hospital
 • Rudi Steffensen, PhD
  Department of Clinical Immunology, Aalborg University Hospital
 • Martin Bøgsted, Professor, PhD
  Department of Hematology, Aalborg University Hospital

Tid:

 • Den 14. december 2015, kl. 14.00

 

Sted:

 • Auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital. Efterfølgende afholdes en reception.