Grant from Svend Andersen Fonden

1 December 2016

Professor Karen Dybkær has received a grant from Svend Andersen Fonden for  DKK 1,000,000 for the project “Genetiske determinanters betydning for behandlingsresistens i specifikke molekylære undertyper af diffus storcellet B-celle lymfom (DLBCL”.